دستگاه بنر

خرید دستگاه چاپ بنر

نیاز سنجی در خرید دستگاه چاپ بنر برای خرید دستگاه چاپ بنر در درجه اول باید به نوع بازار دقت کنید. شما دستگاهی خریداری می کنید که مشتریان آن عموما افراد همان منطقه یا نهایتا ۱۰۰ کیلومتر دورتر از شما می باشند و به همین علت بازارسنجی محلی بسیارمهم است. بازارسنجی باید به گونه ای باشد که در درجه اول نیاز منطقه خود را به دستگاه بنر بسنجید. زیرا یک منطقه ممکن است اصلا گنجایش نصب یک دستگاه چاپ بنر را نداشته [...]

ادامه مطلب ...