برچسب- میزان استراحت دستگاه بنر

میزان استراحت دستگاه بنر

میزان استراحت دستگاه بنر

دستگاه بنر شما هر چند وقت یکبار باید در حالت استند بای و استراحت قرار بگیرد؟… بی شک این جمله از تلخ ترین جملاتی است که صاحبان صنایع در این حوزه شنیده اند. البته امری طبیعی است که تمامی صاحبان صنایع و مشاغل فنی، با چنین مواردی روبرو شده اند. اما با این وجود، هر بار توقف دستگاه و یاخواب دستگاه در یک کارگاه یا دفتر فنی، نوعی خسارت سخت محسوب می شود که به سختی می توان از پس [...]

ادامه مطلب ...